تعرفه ها و امکانات

در این صفحه می‌توانید قیمت سامانه پیامک، امکانات پنل پیامک، تعرفه ارسال پیامک و… را ملاحظه نمایید و بر اساس نیاز خود پنل اس ام اس را انتخاب و خریداری نمایید. هرچه پنل پیامک حرفه‌ای‌تر را خریداری کنید امکانات بیشتری در اختیار شما قرار داده می شود و تعرفه ارسال پیامک کمتر خواهد بود. از آنجا که هزینه اشتراک را فقط یک مرتبه پرداخت می‌کنید پیشنهاد می‌شود پنل ویژه را خریداری کنید تا امکان بیتشری داشته باشید و تعرفه ارسال پیامک شما کمتر باشد.

 

یزد اس ام اس رایگان حرفه ای تجاری ویژه
ارسال تکی و گروهی ارسال تکی و گروهی ارسال تکی و گروهی ارسال تکی و گروهی ارسال تکی و گروهی
ورودی شماره از فایل ورودی شماره از فایل ورودی شماره از فایل ورودی شماره از فایل ورودی شماره از فایل
ورودی از دفترچه تلفن ورودی از دفترچه تلفن ورودی از دفترچه تلفن ورودی از دفترچه تلفن ورودی از دفترچه تلفن
ارسال با کلمات کلیدی ارسال با کلمات کلیدی ارسال با کلمات کلیدی ارسال با کلمات کلیدی ارسال با کلمات کلیدی
ارسال با کلمات طولانی ارسال با کلمات طولانی ارسال با کلمات طولانی ارسال با کلمات طولانی ارسال با کلمات طولانی
ارسال با زبان های مختلف ارسال با زبان های مختلف ارسال با زبان های مختلف ارسال با زبان های مختلف ارسال با زبان های مختلف
تخمین هزینه ارسال تخمین هزینه ارسال تخمین هزینه ارسال تخمین هزینه ارسال تخمین هزینه ارسال
گزارشات ارسال و دریافت گزارشات ارسال و دریافت گزارشات ارسال و دریافت گزارشات ارسال و دریافت گزارشات ارسال و دریافت
استفاده از پیام های پیش فرض استفاده از پیام های پیش فرض استفاده از پیام های پیش فرض استفاده از پیام های پیش فرض استفاده از پیام های پیش فرض
ارسال زمانبندی ارسال زمانبندی ارسال زمانبندی ارسال زمانبندی ارسال زمانبندی
دفترچه تلفن دفترچه تلفن دفترچه تلفن دفترچه تلفن دفترچه تلفن
بازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشده بازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشده بازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشده بازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشده بازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشده
ارسال وپ ارسال وپ ارسال وپ ارسال وپ ارسال وپ
ارسال هدفمند ارسال هدفمند ارسال هدفمند ارسال هدفمند ارسال هدفمند
ارسال فلش ارسال فلش ارسال فلش ارسال فلش ارسال فلش
ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک صوتی
ارسال ایمیل ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک صوتی
ارسال بر اساس جنسیت و سن ارسال بر اساس جنسیت و سن ارسال بر اساس جنسیت و سن ارسال بر اساس جنسیت و سن ارسال بر اساس جنسیت و سن
ارسال منطقه ای همراه اول ارسال منطقه ای همراه اول ارسال منطقه ای همراه اول ارسال منطقه ای همراه اول ارسال منطقه ای همراه اول
ارسال منطقه ای ایرانسل ارسال منطقه ای ایرانسل ارسال منطقه ای ایرانسل ارسال منطقه ای ایرانسل ارسال منطقه ای ایرانسل
ارسال بر اساس کد پستی همراه اول ارسال بر اساس کد پستی همراه اول ارسال بر اساس کد پستی همراه اول ارسال بر اساس کد پستی همراه اول ارسال بر اساس کد پستی همراه اول
ارسال بر اساس کد پستی ایرانسل ارسال بر اساس کد پستی ایرانسل ارسال بر اساس کد پستی ایرانسل ارسال بر اساس کد پستی ایرانسل ارسال بر اساس کد پستی ایرانسل
ارسال بر اساس دکل های BTS ایرانسل ارسال بر اساس دکل های BTS ایرانسل ارسال بر اساس دکل های BTS ایرانسل ارسال بر اساس دکل های BTS ایرانسل ارسال بر اساس دکل های BTS ایرانسل
ارسال بر اساس پیش شماره ارسال بر اساس پیش شماره ارسال بر اساس پیش شماره ارسال بر اساس پیش شماره ارسال بر اساس پیش شماره
ارسال مشاغل ارسال مشاغل ارسال مشاغل ارسال مشاغل ارسال مشاغل
ارسال از روی نقشه ارسال از روی نقشه ارسال از روی نقشه ارسال از روی نقشه ارسال از روی نقشه
ارسال پیامک های دریافتی به موبایل ارسال پیامک های دریافتی به موبایل ارسال پیامک های دریافتی به موبایل ارسال پیامک های دریافتی به موبایل ارسال پیامک های دریافتی به موبایل
پاسخ تبلیغاتی پاسخ تبلیغاتی پاسخ تبلیغاتی پاسخ تبلیغاتی پاسخ تبلیغاتی
پیامک مناسبت و یادآوری پیامک مناسبت و یادآوری پیامک مناسبت و یادآوری پیامک مناسبت و یادآوری پیامک مناسبت و یادآوری
مدیریت رویدادها مدیریت رویدادها مدیریت رویدادها مدیریت رویدادها مدیریت رویدادها
نظرسنجی و آمارگیری نظرسنجی و آمارگیری نظرسنجی و آمارگیری نظرسنجی و آمارگیری نظرسنجی و آمارگیری
صندوق انتقادات و پیشنهادات صندوق انتقادات و پیشنهادات صندوق انتقادات و پیشنهادات صندوق انتقادات و پیشنهادات صندوق انتقادات و پیشنهادات
برگزاری مسابقات  برگزاری مسابقات  برگزاری مسابقات  برگزاری مسابقات  برگزاری مسابقات
خدمات وب سرویس خدمات وب سرویس خدمات وب سرویس خدمات وب سرویس خدمات وب سرویس
مدیریت پاسخ از URL مدیریت پاسخ از URL مدیریت پاسخ از URL مدیریت پاسخ از URL مدیریت پاسخ از URL
هشدار دهنده هشدار دهنده هشدار دهنده هشدار دهنده هشدار دهنده
دایورت پیامک دایورت پیامک دایورت پیامک دایورت پیامک دایورت پیامک
سرویس ارزش افزوده (VAS) سرویس ارزش افزوده (VAS) سرویس ارزش افزوده (VAS) سرویس ارزش افزوده (VAS) سرویس ارزش افزوده (VAS)
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
پشتیبانی ۲۴ ساعته پشتیبانی 24 ساعته پشتیبانی 24 ساعته پشتیبانی 24 ساعته پشتیبانی 24 ساعته
شارژ آنلاین اعتبار شارژ آنلاین اعتبار شارژ آنلاین اعتبار شارژ آنلاین اعتبار شارژ آنلاین اعتبار
خطوط رند عمومی خطوط رند عمومی خطوط رند عمومی خطوط رند عمومی خطوط رند عمومی
تمدید سالیانه تمدید سالیانه تمدید سالیانه تمدید سالیانه تمدید سالیانه
شارژ هدیه شارژ هدیه ۱۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان
خط اختصاصی خط اختصاصی خط اختصاصی ۱ خط اختصاصی ۱ خط اختصاصی
اپراتور ۱۰۰۰ ۱۰۶۴ ریال ۹۹۵٫۶ ریال ۹۲۷٫۲ ریال ۸۵۸٫۸ ریال
اپراتور ۲۰۰۰ ۱۰۶۴ ریال ۹۹۵٫۶ ریال ۹۲۷٫۲ ریال ۸۵۸٫۸ ریال
اپراتور ۳۰۰۰ ۱۰۶۴ ریال ۹۹۵٫۶ ریال ۹۲۷٫۲ ریال ۸۵۸٫۸ ریال
اپراتور ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹ ۱۰۶۴ ریال ۹۹۵٫۶ ریال ۹۲۷٫۲ ریال ۸۵۸٫۸ ریال
اپراتور ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵ ۸۴۰ ریال ۷۸۶ ریال ۷۳۲ ریال ۶۷۸ ریال
اپراتور ۵۰۰۰۴ ۱۰۶۴ ریال ۹۹۵٫۶ ریال ۹۲۷٫۲ ریال ۸۵۸٫۸ ریال
اپراتور ۹۰۰۰ ۱۰۶۴ ریال ۹۹۵٫۶ ریال ۹۲۷٫۲ ریال ۸۵۸٫۸ ریال
خط ثابت ۱۰۶۴ ریال ۹۹۵٫۶ ریال ۹۲۷٫۲ ریال ۸۵۸٫۸ ریال
BTS ۱۰۶۴ ریال ۹۹۵٫۶ ریال ۹۲۷٫۲ ریال ۸۵۸٫۸ ریال
پیام صوتی (هر ۳۰ ثانیه) ۱۰۰۸ ریال ۹۴۳٫۲ ریال ۸۷۸٫۴ ریال ۸۱۳٫۶ ریال
تعرفه ارسال سیمکارت ۲۱۲۸ ریال ۱۹۹۱٫۲ ریال ۱۸۵۴٫۴ ریال ۱۷۱۷٫۶ ریال
قیمت پنل پیامک رایگان ۱۴۹,۰۰۰ تومان ۲۴۹,۰۰۰ تومان ۴۴۹,۰۰۰ تومان
سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین

 

نکات مهم و قابل توجه:

  • – دریافت پیامک رایگان است.
  • – قیمت پیامک برحسب ریال است.
  • – خط هایی که به کاربران هدیه داده میشود از اپراتور ۵۰۰۰ است.
  • – پنل ها بصورت دائمی واگذار شده و هیچ هزینه ای در سال های آتی اخذ نمی گردد.
  • – طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مبلغ ۳۰ ریال “در زمان ارسال” به مبالغ فوق اضافه می گردد.
  • – ارسال با خطوط خدماتی، دلیوربیس و ایرانسل اپراتور ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵، همانند تعرفه سایر اپراتورها می باشد.