معرفی پنل ها

ارسـال پیـامک سـریع تـرین و ارزانـترین راه بـرای اطلاع رسـانی ،تبـلیغات و نظرسنجی و جذب مشتری و… می بـاشد. سامانه پیام کوتاه یزد اس ام اس تحت وب می باشد که از طریق آن می توان ارسال و دریافت انبوه را در یک زمان،بدون هیچ تجهیزاتی با هزینه کمتر از موبایل انجام داد

 

نکات مهم و قابل توجه:

 • – دریافت پیامک رایگان است.
 • – قیمت پیامک برحسب ریال است.
 • – خط هایی که به کاربران هدیه داده میشود از اپراتور ۵۰۰۰ است.
 • – پنل ها بصورت دائمی واگذار شده و هیچ هزینه ای در سال های آتی اخذ نمی گردد.
 • – قیمت هر پیامک در خط های مختلف با مالیات انها محاسبه گردیده و قیمت تمام شده هر پیامک است.
 • – در اپراتور ۲۰۰۰ ارسال های به صورت دلیوربیس (بازگشت پیامک های نرسیده به گوشی) انجام می شود.
 •  طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۹۹، مبلغ ۱۰ ریال “در زمان ارسال” به مبالغ فوق اضافه می گردد.
 • *در اپراتورهای ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹ و ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵، تعرفه ارسال پیامک به خطوط ایرانسل، ۳۰ درصد بیشتر می باشد.

امکانات پنل کاربری

امکانات رایگان حرفه ای تجاری ویژه
ارسال تکی و گروهی ارسال تکی و گروهی ارسال تکی و گروهی ارسال تکی و گروهی ارسال تکی و گروهی
ورودی شماره از فایل ورودی شماره از فایل ورودی شماره از فایل ورودی شماره از فایل ورودی شماره از فایل
ورودی از دفترچه تلفن ورودی از دفترچه تلفن ورودی از دفترچه تلفن ورودی از دفترچه تلفن ورودی از دفترچه تلفن
ارسال با کلمات کلیدی ارسال با کلمات کلیدی ارسال با کلمات کلیدی ارسال با کلمات کلیدی ارسال با کلمات کلیدی
ارسال با کلمات طولانی ارسال با کلمات طولانی ارسال با کلمات طولانی ارسال با کلمات طولانی ارسال با کلمات طولانی
ارسال با زبان های مختلف ارسال با زبان های مختلف ارسال با زبان های مختلف ارسال با زبان های مختلف ارسال با زبان های مختلف
تخمین هزینه ارسال تخمین هزینه ارسال تخمین هزینه ارسال تخمین هزینه ارسال تخمین هزینه ارسال
گزارشات ارسال و دریافت گزارشات ارسال و دریافت گزارشات ارسال و دریافت گزارشات ارسال و دریافت گزارشات ارسال و دریافت
استفاده از پیام های پیش فرض استفاده از پیام های پیش فرض استفاده از پیام های پیش فرض استفاده از پیام های پیش فرض استفاده از پیام های پیش فرض
ارسال زمانبندی ارسال زمانبندی ارسال زمانبندی ارسال زمانبندی ارسال زمانبندی
کارت ویزیت کارت ویزیت کارت ویزیت کارت ویزیت کارت ویزیت
دفترچه تلفن دفترچه تلفن دفترچه تلفن دفترچه تلفن دفترچه تلفن
بازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشده بازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشده بازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشده بازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشده بازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشده
ارسال وپ ارسال وپ ارسال وپ ارسال وپ ارسال وپ
ارسال هدفمند ارسال هدفمند ارسال هدفمند ارسال هدفمند ارسال هدفمند
ارسال فلش ارسال فلش ارسال فلش ارسال فلش ارسال فلش
ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک صوتی
ارسال ایمیل ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک صوتی
ارسال بر اساس جنسیت و سن ارسال بر اساس جنسیت و سن ارسال بر اساس جنسیت و سن ارسال بر اساس جنسیت و سن ارسال بر اساس جنسیت و سن
ارسال منطقه ای همراه اول ارسال منطقه ای همراه اول ارسال منطقه ای همراه اول ارسال منطقه ای همراه اول ارسال منطقه ای همراه اول
ارسال منطقه ای ایرانسل ارسال منطقه ای ایرانسل ارسال منطقه ای ایرانسل ارسال منطقه ای ایرانسل ارسال منطقه ای ایرانسل
ارسال بر اساس کد پستی همراه اول ارسال بر اساس کد پستی همراه اول ارسال بر اساس کد پستی همراه اول ارسال بر اساس کد پستی همراه اول ارسال بر اساس کد پستی همراه اول
ارسال بر اساس کد پستی ایرانسل ارسال بر اساس کد پستی ایرانسل ارسال بر اساس کد پستی ایرانسل ارسال بر اساس کد پستی ایرانسل ارسال بر اساس کد پستی ایرانسل
ارسال بر اساس دکل های BTS ایرانسل ارسال بر اساس دکل های BTS ایرانسل ارسال بر اساس دکل های BTS ایرانسل ارسال بر اساس دکل های BTS ایرانسل ارسال بر اساس دکل های BTS ایرانسل
ارسال بر اساس پیش شماره ارسال بر اساس پیش شماره ارسال بر اساس پیش شماره ارسال بر اساس پیش شماره ارسال بر اساس پیش شماره
ارسال مشاغل ارسال مشاغل ارسال مشاغل ارسال مشاغل ارسال مشاغل
ارسال از روی نقشه ارسال از روی نقشه ارسال از روی نقشه ارسال از روی نقشه ارسال از روی نقشه
ارسال پیامک بین المللی ارسال پیامک بین المللی ارسال پیامک بین المللی ارسال پیامک بین المللی ارسال پیامک بین المللی
ارسال پیامک های دریافتی به موبایل ارسال پیامک های دریافتی به موبایل ارسال پیامک های دریافتی به موبایل ارسال پیامک های دریافتی به موبایل ارسال پیامک های دریافتی به موبایل
پاسخ تبلیغاتی پاسخ تبلیغاتی پاسخ تبلیغاتی پاسخ تبلیغاتی پاسخ تبلیغاتی
پیامک مناسبت و یادآوری پیامک مناسبت و یادآوری پیامک مناسبت و یادآوری پیامک مناسبت و یادآوری پیامک مناسبت و یادآوری
مدیریت رویدادها مدیریت رویدادها مدیریت رویدادها مدیریت رویدادها مدیریت رویدادها
نظرسنجی و آمارگیری نظرسنجی و آمارگیری نظرسنجی و آمارگیری نظرسنجی و آمارگیری نظرسنجی و آمارگیری
صندوق انتقادات و پیشنهادات صندوق انتقادات و پیشنهادات صندوق انتقادات و پیشنهادات صندوق انتقادات و پیشنهادات صندوق انتقادات و پیشنهادات
برگزاری مسابقات برگزاری مسابقات برگزاری مسابقات برگزاری مسابقات برگزاری مسابقات
خدمات وب سرویس خدمات وب سرویس خدمات وب سرویس خدمات وب سرویس خدمات وب سرویس
تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار
مدیریت پاسخ از URL مدیریت پاسخ از URL مدیریت پاسخ از URL مدیریت پاسخ از URL مدیریت پاسخ از URL
هشدار دهنده هشدار دهنده هشدار دهنده هشدار دهنده هشدار دهنده
دایورت پیامک دایورت پیامک دایورت پیامک دایورت پیامک دایورت پیامک
سرویس ارزش افزوده (VAS) سرویس ارزش افزوده (VAS) سرویس ارزش افزوده (VAS) سرویس ارزش افزوده (VAS) سرویس ارزش افزوده (VAS)
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
پشتیبانی ۲۴ ساعته پشتیبانی 24 ساعته پشتیبانی 24 ساعته پشتیبانی 24 ساعته پشتیبانی 24 ساعته
شارژ آنلاین اعتبار شارژ آنلاین اعتبار شارژ آنلاین اعتبار شارژ آنلاین اعتبار شارژ آنلاین اعتبار
خطوط رند عمومی خطوط رند عمومی خطوط رند عمومی خطوط رند عمومی خطوط رند عمومی
تمدید سالیانه تمدید سالیانه تمدید سالیانه تمدید سالیانه تمدید سالیانه
پیامک هدیه پیامک هدیه ۳۰۰ پیامک ۶۰۰ پیامک ۸۰۰ پیامک
خط اختصاصی خط اختصاصی ۱ خط اختصاصی ۲ خط اختصاصی ۳ خط اختصاصی
اپراتور ۱۰۰۰ ۱۶۲ ریال ۱۵۱٫۲ ریال ۱۴۰٫۴ ریال ۱۲۹٫۶ ریال
اپراتور ۲۰۰۰ ۱۶۲ ریال ۱۵۱٫۲ ریال ۱۴۰٫۴ ریال ۱۲۹٫۶ ریال
اپراتور ۳۰۰۰ ۱۶۲ ریال ۱۵۱٫۲ ریال ۱۴۰٫۴ ریال ۱۲۹٫۶ ریال
اپراتور ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹ (همراه اول) ۱۲۸٫۲۵ ریال ۱۱۹٫۷ ریال ۱۱۱٫۱۵ ریال ۱۰۲٫۶ ریال
اپراتور ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹ (ایرانسل) ۱۷۴ ریال ۱۶۲ ریال ۱۵۱ ریال ۱۳۹ ریال
اپراتور ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵ (همراه اول) ۱۳۵ ریال ۱۲۶ ریال ۱۱۷ ریال ۱۰۸ ریال
اپراتور ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵ (ایرانسل) ۱۸۳ ریال ۱۷۱ ریال ۱۵۸ ریال ۱۴۶ ریال
اپراتور ۵۰۰۰۴ ۱۳۵ ریال ۱۲۶ ریال ۱۱۷ ریال ۱۰۸ ریال
خط ثابت ۱۴۸٫۵ ریال ۱۳۸٫۶ ریال ۱۲۸٫۷ ریال ۱۱۸٫۸ ریال
BTS ۱۶۲ ریال ۱۵۱٫۲ ریال ۱۴۰٫۴ ریال ۱۲۹٫۶ ریال
پیام صوتی ۲۰٫۲۵ ریال ۱۸٫۹ ریال ۱۷٫۵۵ ریال ۱۶٫۲ ریال
ایمیل ۱۴ ریال ۱۳ ریال ۱۲ ریال ۱۱ ریال
قیمت پنل پیامک رایگان ۵۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان